ADATVÉDELEM

Az Ön személyes adatainak weboldalunkon történő kezeléséért a TSC Food Products GmbH, A-4600 Wels, Bahnhofsplatz 1. A TSC Food Products GmbH adatait az impresszumban találja.

Személyes adatainak védelmét nagyon komolyan vesszük. Személyes adatait az adatvédelemre vonatkozó jogszabályi előírásoknak, valamint jelen adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően kezeljük. Weboldalunk használata személyes adatok megadása nélkül rendszerint nem lehetséges. Amennyiben oldalainkon személyes adatokat gyűjtünk (például nevet, lakcímet vagy e-mail címet), az adatszolgáltatás lehetőség szerint mindig önkéntes. Személyes adatok gyűjtésére továbbá akkor kerül sor, ha Ön azokat például e-mailen, vásári kapcsolatfelvétel vagy üzleti kapcsolatok kialakítása stb. során önkéntesen megadta. Az Ön hozzájárulásával átadott adatokat csak az adatgyűjtés mindenkori céljának (megkeresések feldolgozása, üzleti ügyek lebonyolítása stb.) megfelelően használjuk.

ADATFELDOLGOZÓK, CÍMZETTEK
Az Ön személyes adatait adatfeldolgozók bevonásával kezeljük, akik tevékenységükkel támogatják szolgáltatásainkat (pl. Webhosting szolgáltatások, E-mail hírleveleket küldő szolgálat). Ezek az adatfeldolgozók az Ön adatainak legszigorúbb védelmére kötelesek, és személyes adatait kizárólag szolgáltatásaink nyújtása céljából kezelhetik. Személyes adatainak továbbítására csak a gazdasági élet területén jellemzően tevékenykedő szolgáltatók, pl. bankok (az Ön számára átutalt összegek tekintetében), adótanácsadók (ha Ön megjelenik a könyvelésünkben), csomagküldő szolgáltatók (az Önnek küldött küldemények tekintetében) stb.

SÜTIK
Ez a weboldal sütiket használ. A sütik a weboldalakat felhasználóbarátabbá és hatékonyabbá teszik. A sütik kis szövegfájlok, amelyek információk tárolására szolgálnak. Egy weboldal meglátogatásakor a weboldal a látogató számítógépén sütiket helyezhet el. Ha a látogató a weboldalt a későbbiekben ismét meglátogatja, a weboldal a korábban tárolt sütik adatainak felhasználásával például megállapíthatja, hogy a weboldal felhasználója korábban meglátogatta-e már a weboldalt, és hogy a felhasználót weboldal mely részei érdekelték különösen. A sütikről további információkat a Wikipédián találhat.

A SÜTIBEÁLLÍTÁSOK MÓDOSÍTÁSA
A felhasználó a böngésző beállításaiban határozhatja meg, hogy mely sütik használatához járul hozzá és melyekéhez nem. Az, hogy ezek a beállítások hol érhetők el, az egyes böngészőktől függ. Kapcsolódó részletes tájékoztatás a böngésző Súgó menüpontjában érhető el. Ha a sütik használata korlátozott, adott esetben a weboldal nem minden funkciója érhető már el korlátlanul.

A WEBOLDALUNKON TALÁLHATÓ SÜTIK
Weboldalunk az alábbi sütiket kezeli: A Google Analytics web elemző: anonimizált felhasználóadatok Google általi tárolására szolgál. A Google Reklám DoubleClick Ad Exchange a reklámok Google Reklámhálózatán keresztüli irányítására szolgál

SZERVER NAPLÓFÁJL
Ez a weboldal a műszaki funkciók felügyelete és a webszerver üzembiztonságának javítása érdekében a felelős személy túlnyomórészt jogos érdeke alapján (műszaki biztonsági intézkedések) az alábbi személyes adatokat egy szerver naplófájlban tárolja: – megtekintett tartalom – szerver lekérdezés időpontja – böngésző típusa / verziója – használt operációs rendszer – hivatkozott URL – IP cím. A rendszer ezeket az adatokat csak ideiglenesen, legfeljebb 24 órán keresztül tárolja személyhez kötötten. Ezt követően az IP címek anonimizálásra kerülnek.

GOOGLE ANALYTICS
Ez a weboldal Google Analytics-ot használ, a Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA („Google”) webelemzőszolgáltatását, aminek alapja a túlnyomórészt jogos érdek (weboldal használatának elemzése). Erre a célra adatfeldolgozási szerződést kötöttünk a Google-lal. Weboldalunk megtekintése során egy szoftver kapcsolatot hoz létre a Google szervereivel, az adatok pedig a részben az Egyesült Államokban található szerverekre továbbítódnak. A Google Analytics ezen kívül sütiket használ a weboldal felhasználójára vonatkozó információk tárolására és a weboldal felhasználó általi használatának elemzésére. Ez a weboldal „IP anonimizálás” funkciót használ. Ezáltal az Ön IP címét a Google az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló szerződés egyéb szerződéses államaiban előzetesen lerövidíti és ezáltal anonimizálja. A teljes IP címet csak kivételes esetekben küldjük ki a Google szerverére az Egyesült Államokba, hogy lerövidítésére ott kerüljön sor. A Google – állítása szerint – a gyűjtött adatokat arra használja, hogy a weboldal használatát kiértékelje, jelentéseket állítson össze a weboldallal kapcsolatos aktivitásról, és a weboldal használatával és az internethasználattal összefüggő szolgáltatásokat nyújtson. A Google ezeket az információkat esetenként harmadik személyek számára továbbítja, amennyiben ezt jogszabályok előírják vagy azokat a harmadik személyek a Google megbízásából kezelik. A Google Analytics kapcsán a felhasználói adatokkal való bánásmódra vonatkozó részletes információkat a Google, illetve a Google Analytics adatvédelmi nyilatkozatában talál.

GOOGLE ANALYTICS KIKAPCSOLÁSA
Ön általánosan megakadályozhatja, hogy weboldalunkon az Ön felhasználói adatait rögzítsük, amennyiben böngészőjében a Nyomonkövetés leállítása („Do not track”) beállítást alkalmazza. Weboldalunk az Ön böngészője által minden weboldal számára küldött „Do not track” jelzést figyelembe veszi. Ön a felhasználói adatainak a Google Analytics általi rögzítését általánosan, valamennyi weboldal tekintetében úgy akadályozhatja meg, hogy letölti és telepíti az alábbi linken található böngésző plugint: https://tools.google.com/dlpage/ gaoptout?hl=en Ön a felhasználói adatainak a Google Analytics általi rögzítését csak erre a weboldalra vonatkozóan úgy akadályozhatja meg, hogy az alábbi linkre kattint. Ezáltal az Ön böngészője tárolójában beállításra kerül, hogy adatainak rögzítésére a weboldal a jövőbeli látogatásai során ne kerüljön sor.

AZ ÖN JOGAI
Önt megilleti a tájékoztatás, a kijavítás, a törlés és az adatkezelés korlátozásának joga. Amennyiben az Ön személyes adatainak kezelése alapjául szolgáló jogalap az Ön hozzájárulása vagy az Önnel kötött szerződés, Önt az adathordozhatóság joga is megilleti. Ön a személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása a személyes adatoknak a visszavonás időpontjáig történő jogszerű kezelésének nem érinti. Személyes adatainak direktmarketing célú felhasználásával szemben Ön kifogást emelhet. Ellentmondás esetén az Ön személyes adatait a továbbiakban nem használjuk fel direktmarketing célokra. Kérjük, hogy tájékoztatás kérésével, az adatok kijavításával, törlésével, az adatkezelés korlátozásával, a hozzájárulás visszavonásával vagy kifogás benyújtásával kapcsolatos ügyekben írjon a következő címre: TSC Food Products GmbH, A-4600 Wels, Bahnhofplatz 1., vagy küldjön e-mailt az info@tsc.at e-mail címre. Ön továbbá panaszt tehet felügyeleti szervünknél (Osztrák Adatvédelmi Hatóság, A-1080 Bécs, Wickenburggasse 8., e-mail: dsb@dsb.gv.at) is.

DIZÁJN ÉS PROGRAMOZÁS
REICHLUNDPARTNER Reklámiroda és Onlineiroda